Learning by Song: Side to side (Ariana Grande ft. Nicki Minaj)

Tháng 8 này người hâm mộ âm nhạc USUK sẽ được đón một show diễn hoành tráng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên một sân khấu với quy mô lớn chuẩn Quốc tế đảm bảo mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những trải nghiệm âm nhạc tốt nhất, chính là chuyến World Tour của Nữ ca sĩ hạng A thế giới – Ariana Grande.

“Side to side” trong album Dangerous Woman, là sự trải lòng của cô gái trẻ cuồng nhiệt, bùng cháy trong tình yêu, một ngày khi đã trúng tiếng sét ái tình, tất cả mọi thứ đều xoay quanh bóng dáng của người thương nhớ.

I’ve been here all night,
I’ve been here all day,
And boy, got me walkin’ side to side
Let them hoes know

I’m talkin’ to ya
See you standing over there with your body
Feeling like I wanna rock with your body
And we don’t gotta think ’bout nothin’ (’bout nothin’)
I’m comin’ at ya
Cause I know you got a bad reputation 
Doesn’t matter, cause you give me temptation
And we don’t gotta think ’bout nothin’ (’bout nothin’)

These friends keep talkin’ way too much
Saying I should give you up 
Can’t hear them no, cause I…

I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side
I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)

Been tryna hide it
Baby what’s it gonna hurt if they don’t know?
Makin’ everybody think that we solo
Just as long as you know you got me (you got me)
And boy I got ya
Cause tonight I’m making deals with the devil
And I know it’s gonna get me in trouble
Just as long as you know you got me

These friends keep talkin’ way too much
Saying I should give you up
Can’t hear them no, cause I…

I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)
I’ve been here all night
(Been here all night, baby)
I’ve been here all day
(Been here all day, baby)
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)

These friends keep talkin’ way too much
Saying I should give him up
Can’t hear them no, cause I…

I’ve been here all night
I’ve been here all day
And boy, got me walkin’ side to side (side to side)
I’ve been here all night
(Been here all night baby)
I’ve been here all day
(Been here all day baby)
Boy, got me walkin’ side to side (side to side)

  • Vocabulary: 

– ho /həʊ/ (n): cô ả (văn phong không trang trọng)

– we don’t gotta think ’bout nothin’: chúng ta đừng nghĩ về điều gì khác nữa nhé

– bad reputation /ˌrepjʊˈteɪʃ(ə)n/: tai tiếng

– give up (phrasal verb): bỏ, từ bỏ

– Can’t hear them no: không thể nghe lọt tai

– deal with (phrasal verb): thỏa thuận