Learning by song: Somebody Else – The 1975

Người ta hay nói yêu mới ghen, có phải như vậy?. Con người vốn rất ích kỷ, vậy nên ngay cả khi không còn tình yêu thì sự ghen tuông vẫn luôn ở đó. Trong những mối quan hệ tan vỡ, ý nghĩ về việc người thuộc về mình ở bên một ai khác luôn là điều khó chấp nhận nhất.

Tất cả các cảm xúc trên đều được The 1975 thể hiện trong single “Somebody Else”. Ca khúc mang đậm âm hưởng những năm 1980.

 

So I heard you found somebody else

And at first I thought it was a lie

I took all my things that make sounds

The rest I can do without

I don’t want your body

But I hate to think about you with somebody else

Our love has gone cold

You’re intertwining your soul with somebody else

I’m looking through you while you’re looking through your phone

And then leaving with somebody else

Oh, I don’t want your body

But I’m picturing your body with somebody else

Come on baby

This ain’t the last time that I’ll see your face

Come on baby

You said you’d find someone to take my place

Oh I just don’t believe that you have got it in you cause

We are just gonna keep doin’ it’ and everytime

I start to believe in anything you’re saying

I’m reminded that I should be getting over it

I don’t want your body

But I hate to think about you with somebody else

Our love has gone cold

You’re intertwining your soul with somebody else

I’m looking through you while you’re looking through your phone

And then leaving with somebody else

Oh, I don’t want your body

But I’m picturing your body with somebody else

Get someone you love?

Get someone you need?

Fuck that

Get Money

I can’t give you my soul

Cause we’re never alone [x4]

I don’t want your body

But I hate to think about you with somebody else

Our love has gone cold

You’re intertwining your soul with somebody else

I’m looking through you while you’re looking through your phone

And then leaving with somebody else

Oh, I don’t want your body

But I’m picturing your body with somebody else

 

  • Vocabulary:

Somebody else = một ai đó khác.

Picture (verb) = hình dung ra.

Intertwine (verb) = quấn vào nhau.