Learning by Song: What about us (P!nk)

P!nk – Một cái tên kì cựu trong làng nhạc US-UK, P!nk không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn la đại sứ của UNICEF và sản phẩm âm nhạc “What about us” mang một thông điệp nhân văn rất lớn. Vẫn chất pop sôi động cùng với giọng ca nội lực, What about us của P!nk đem đến một câu chuyện rất khác về vấn đề sắc tộc và tôn giáo.

La da da da da
La da da da da
Da da da

We are searchlights, we can see in the dark
We are rockets, pointing up at the stars
We are billions of beautiful hearts
And you sold us down the river too far

What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
What about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?

We are problems that want to be solved
We are children that need to be loved
We were willing, we came when you called
But man, you fooled us, enough is enough, oh

What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
Oh, what about us?
What about all the plans that ended in disaster?
Oh, what about love? What about trust?
What about us?

Oh, what about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?

Sticks and stones they may break these bones
But then I’ll be ready, are you ready?
It’s the start of us, waking up come on
Are you ready? I’ll be ready
I don’t want control, I want to let go
Are you ready? I’ll be ready
‘Cause now it’s time to let them know
We are ready, what about us?

What about us?
What about all the times you said you had the answers?
So what about us?
What about all the broken happy ever afters?
Oh, what about us?
What about all the plans that ended in disaster?
Oh, what about love? What about trust?
What about us?

What about us?
What about us?
What about us?

What about us?
What about us?
What about us?

  • Vocabulary:

searchlight /ˈsɜː(r)tʃˌlaɪt/ (n): đèn pha

pointing up: nhắm tới, hướng tới

enough is enough: quá đủ rồi

the broken happy: hạnh phúc tan vỡ, mong ước tan vỡ