Bài hát mới đánh dấu cho sự trở lại của Katy Perry, kết hợp cùng Zedd, bài hát 365 cho một tình yêu cuồng nhiệt, tình yêu nồng cháy.

Waking up next to you in the middle of the week

Never needed anyone to send me off to sleep

And I know I said go slow

But I can’t hold back no more

Got a premonition this ain’t gonna be a fling

You make a weekend feel like a year

Baby, you got me changing

24/7 I want you here

I hope you feel the same thing

I want you to be the one that’s on my mind

On my mind

On my mind

I want you to be there on a Monday night

Tuesday night

Every night

Are you gonna be the one that’s on my mind?

365

All the time

I want you to be the one to stay

And give me the night and day

Love it when you come back and can’t take it when you leave

Got me fantasizing our initials already

And I wanna just let go

Falling deeper than before

Say that you already lock it up in a heartbeat

Are you gonna be the one?

Are you gonna be the one?

I want you to be the one

I want you to be the one that’s on my mind

On my mind

On my mind

I want you to be there on a Monday night

Tuesday night, every night

Are you gonna be the one that’s on my mind?

365

All the time

I want you to be the one to stay

You give me the night and day

I think…about you…all the time

24/7 – 3-6-5

I think…about you…all the time

24/7 – 3-6-5

Vocabulary:

– Got a premonition this ain’t gonna be a fling: em có linh cảm đây không chỉ là điều thoáng qua

– Got me fantasizing our initials already: đã mơ về tên viết tắt của hai chúng ta hiện diện

– Say that you already lock it up in a heartbeat: hãy nói anh đã giữ chặt lấy trong một tích tắc

 

Leave a Reply