Learn by Song – Auld Lang Syne

Bài hát quen thuộc mà ai cũng biết, Auld Lang Syne (The New Year’s Anthem) như một bản quốc ca cho năm mới; đặc biệt ở Anh, được phổ nhạc thành một bài dân ca truyền thống. Bài hát là một lời chia tay với năm cũ, lời hát được lặp đi lặp lại nhiều lần: chúng ta có quên đi những người quen cũ, những bạn bè ngày xưa? Và điệp khúc với ngầm ý rằng chúng ta chẳng thể nào quên được những năm tháng êm ái đã qua.

Should auld acquaintance be forgot,

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot,

and auld lang syne?

CHORUS:

For auld lang syne, my dear,

for auld lang syne,

we’ll take a cup of kindness yet,

for auld lang syne.

And surely you’ll buy your cup!

and surely I’ll buy mine!

And we’ll take a cup o’ kindness yet,

for auld lang syne.

We two have run about the slopes,

and picked the daisies fine;

we’ve wandered many a weary foot,

since auld lang syne.

CHORUS

We two have paddled in the stream,

from morning sun till night;

But seas between us broad have roared

since auld lang syne.

CHORUS

And there’s a hand my trusty friend!

And give me a hand o’ thine!

And we’ll take a right good-will draught,

for auld lang syne.

 

Vocabulary:

  • auld lang syne /ˌɔːld læŋ ˈzaɪn/: cụm từ được dịch sang tiếng Anh là “Old long since” (những ngày xa xưa)
  • acquaintance /əˈkweɪntəns/: người quen biết
  • paddled in the stream: chèo theo dòng nước
  • thine /ðaɪn/: từ cổ có nghĩa “your” – của bạn