Learning by Song: Bad Liar – Imagine Dragons

Bad Liar đến từ ban nhạc pop-rock Imagine Dragons. Với âm nhạc cuốn hút và vocal mạnh mẽ và lời nhạc sâu sắc, tất cả những yếu tố đó tạo nên bản hit của nhóm.

LYRICS

Oh hush my dear, it’s been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin’, trust me darlin’

It’s been a loveless year
I’m a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Trust me darlin’, trust me darlin’

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don’t want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

But I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go

Did all my dreams never mean one thing
Does happiness lie in a diamond ring
Oh I’ve been asking, for
Oh I’ve been asking, for problems, problems, problems

I wage my war, on the world inside
I take my gun to the enemy’s side
Oh I’ve been asking for (trust me darlin’)
Oh I’ve been asking (trust me darlin’), for problems, problems, problems

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don’t want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

But I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go

I can’t breathe
I can’t be
I can’t be what you want me to be
Believe me this one time, believe me

I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go

Please believe me
Please believe me

Vocabulary:

– And terrors don’t prey on innocent victims: Người vô tội không phải chịu đựng những nỗi sợ hãi kinh hoàng

– Does happiness lie in a diamond ring: phải chăng hạnh phúc giả dối ở nơi chiếc nhẫn kim cương

– I take my gun to the enemy’s side: cầm lấy khẩu súng và chiến đấu với kẻ thù bên trong bản thân