Learning by Song: Breathin – Ariana Grande

Một bài hát nữa của Ariana vừa được ra MV – Breathin. Với giai điệu ấn tượng và giọng hát trong trẻo đã góp phần tạo nên thành công cho bài hát này.

Some days, things just take way too much of my energy
I look up and the whole room’s spinning
You take my cares away
I can so overcomplicate, people tell me to medicate

Feel my blood runnin’, swear the sky’s fallin’
How do I know if this shit’s fabricated?
Time goes by and I can’t control my mind
Don’t know what else to try, but you tell me every time

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’
And oh, I gotta keep, keep on breathin’
Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’
And oh, I gotta keep, keep on breathin’

Sometimes it’s hard to find, find my way up into the clouds
Tune it out, they can be so loud
You remind me of a time when things weren’t so complicated
All I need is to see your face

Feel my blood runnin’, swear the sky’s fallin’
How do I know if this shit’s fabricated?
Time goes by and I can’t control my mind
Don’t know what else to try, but you tell me every time

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’
And oh, I gotta keep, I keep on breathin’
Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’
And oh, I gotta keep, I keep on breathin’, mmm, yeah

My, my air
My, my air
My, my air, my air
My, my air
My, my air
My, my air, yeah

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’
And oh, I gotta keep, I keep on breathin’
Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’
And oh, I gotta keep, I keep on breathin’, mmm, yeah

Feel my blood runnin’, swear the sky’s fallin’
I keep on breathin’
Time goes by and I can’t control my mind
I keep on breathin’, mmm, yeah

Vocabulary:

– Some days, things just take way too much of my energy: có những ngày, mọi thứ làm cho em trở nên kiệt sức

– I can so overcomplicate, people tell me to medicate: khi em làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hóa, mọi người đều khuyên nên thư giãn lại

– How do I know if this shit’s fabricated?: làm sao em biết được mọi điều đều là giả dối?

– Sometimes it’s hard to find, find my way up into the clouds: đôi lúc thật khó để tìm lại, tìm lại sự thanh thản