Learn by Song: Happy Christmas (War is over) – Maroon 5

“Happy Christmas (War is over)” được ra đời với mục đích phản đối chiến tranh Việt Nam trong những năm 70, nhưng sau đã trở thành một bài hát biểu tượng của Giáng Sinh với giai điệu nhẹ nhàng truyền cảm, được xuất hiện trong rất nhiều những Album Giáng Sinh.


So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun

And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young

A very Merry Christmas
And a Happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Christmas
For weak and for strong
The rich and the poor ones
The world is so wrong

And so Happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let’s stop all the fight

A very Merry Christmas
And a Happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
A new one just begun

And so Happy Christmas
We hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young

A very Merry Christmas
And a Happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

War is over
If you want it
War is over now

Vocabulary:

– The near and the dear ones: những người cạnh bên và những người thân yêu

– For weak and for strong: kẻ yếu và kẻ mạnh

– For black and for white, For yellow and red ones: (người) da trắng cũng như da đen, (người) da vàng và da đỏ