Learning by Song: I’m a Mess – Bebe Rexha

I’m a Mess – Bebe Rexha, một ca khúc thể hiện sự đấu tranh với trầm cảm. Nếu như bản thân cảm thấy cô đơn hay mất phương hướng, bài hát như một lời nhắn gửi, bạn không bao giờ cô độc, bạn luôn được yêu thương.


Everything’s been so messed up here lately
Pretty sure he don’t wanna be my baby
Oh, he don’t love me, he don’t love me
He don’t love me, he don’t love me
But that’s okay
Cause I love me, yeah, I love me, yeah
I love me, yeah, I love myself anyway

Everything’s gonna be alright
Everything’s gonna be OK
It’s gonna be a good good life
That’s what my therapist say
Everything’s gonna be alright
Everything’s gonna be just fine
It’s gonna be a good, good life

I’m a mess, I’m a loser
I’m a hater, I’m a user
I’m a mess for your love
It ain’t new
I’m obsessed, I’m embarrassed
I don’t trust no one around us
I’m a mess for your love
It ain’t new

Nobody shows up unless I’m paying
Have a drink on me cheers to the feeling
Oh, he don’t love me, he don’t love me
He don’t love me, he don’t love me
But that’s okay
Cause I love me, yeah, I love me
Yeah, I love me, yeah, I love myself anyway

Everything’s gonna be alright
Everything’s gonna be okay
It’s gonna be a good, good life
That’s what my therapist say
Everything’s gonna be alright
Everything’s gonna be just fine
It’s gonna be a good, good life

I’m a mess, I’m a loser
I’m a hater, I’m a user
I’m a mess for your love, it ain’t new
I’m obsessed, I’m embarrassed
I don’t trust no one around us
I’m a mess for your love, it ain’t new

Vocabulary:

– Everything’s been so messed up here lately: Dạo này mọi thứ cứ rối tung lên

– I’m a mess, I’m a loser, I’m a hater, I’m a user: Tôi là một kẻ rắc rối, một kẻ thua cuộc, Một kẻ ghen tức, một kẻ nghiện ngập

– I’m a mess for your love: Trong tình yêu tôi là một kẻ đầy rắc rối

– Nobody shows up unless I’m paying: Chẳng một ai thèm tới trừ khi tôi là người khao

– Have a drink on me cheers to the feeling: Uống với tôi một ly với những cảm xúc trào dâng