Learning by Song: It’s the most wonderful time of the year – Andy Williams

“It’s the most wonderful time of the year” câu nói đang rất được yêu thích trong Giáng Sinh sắp tới, cũng là bài hát gắn liền với mùa Giáng Sinh như một biểu tượng

 

It’s the most wonderful time of the year

With the kids jingle belling

And everyone telling you “Be of good cheer”

It’s the most wonderful time of the year

It’s the hap-happiest season of all

With those holiday greetings and gay happy meetings

When friends come to call

It’s the hap- happiest season of all

There’ll be parties for hosting

Marshmallows for toasting

And caroling out in the snow

There’ll be scary ghost stories

And tales of the glories of

Christmases long, long ago

It’s the most wonderful time of the year

There’ll be much mistletoeing

And hearts will be glowing

When love ones are near

It’s the most wonderful time of the year

There’ll be parties for hosting

Marshmallows for toasting

And caroling out in the snow

There’ll be scary ghost stories

And tales of the glories of

Christmases long, long ago

It’s the most wonderful time of the year

There’ll be much mistletoeing

And hearts will be glowing

When love ones are near

It’s the most wonderful time

It’s the most wonderful time

It’s the most wonderful time

It’s the most wonderful time of the year

Vocabulary:

  • caroling out in the snow: ca hát vui đùa trong tuyết
  • tales of the glories of Christmases long, long ago: những câu chuyện rực rỡ huy hoàng về những Giáng sinh đã từ rất lâu rồi (nói về sự kiện Giáng Sinh)
  • And hearts will be glowing When love ones are near: trái tim sẽ rực rỡ, khi người yêu cạnh bên