Learning by Song: Kind and Generous – Natalie Merchant

Thanksgiving! Vào dịp lễ Tạ ơn, “Kind and Generous” được mọi người hát vang, nói lên ý nghĩa của ngày lễ, khi mọi người quây quần quanh bữa tiệc mừng có mời bạn bè như tổ tiên họ đã mời các thổ dân da đỏ – những người Mỹ bản địa…

You’ve been so kind and generous
I don’t know how you keep on giving
For your kindness I’m in debt to you
For your selflessness, my admiration
And for everything you’ve done

You know I’m bound…
I’m bound to thank you for it

You’ve been so kind and generous
I don’t know how you keep on giving
For your kindness I’m in debt to you
And I never could have come this far without you
So for everything you’ve done

You know I’m bound…
I’m bound to thank you for it

I want to thank you
For so many gifts
You gave with love and tenderness
I want to thank you

I want to thank you
For your generosity
The love and the honesty
That you gave me

I want to thank you
Show my gratitude
My love and my respect for you
I want to thank you

I want to…

Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you

Vocabulary:

  • kind and generous: lòng quảng đại
  • You gave with love and tenderness: bạn đã tôi tình yêu mến và sự dịu dàng
  • For your generosity: vì sự rộng lượng, hào phóng của bạn
  • Show my gratitude: thể hiện lòng biết ơn của tôi với bạn