Bài hát này mang là dấu mốc mang sự trở lại của chuyên mục “Learn by Song” dành cho học viên tại Yaffle English Academy, chúng tôi tin rằng con đường thành công trong việc học tập ngôn ngữ không thể thiếu qua kênh giải trí như “Âm nhạc”.

Bài hát “Something wonderful” thay cho tất cả những lời muốn nói cho sự trở lại lần này. Enjoy!

—–

Wait and see what is on the other side
Trust in me, live it all, make it golden
Why shouldn’t we run over these steps and rise?
‘Cause you got, you got nothing to lose, you got it all in me

There’ll be ups and down, highs and lows
In the darkest fire, you’ll make it snow
You got this, baby, you got this
Keep on trying hard, don’t take it slow
You’ll be breaking the walls, it’ll make it glow
You got this, you got this
There’s something wonderful

Wait a minute, wait a while, I’m scared of falling after all
Take me where I shouldn’t hide, if I got nothing, nothing to lose
I wanna see what is on the other side
If I got nothing, nothing to lose, I’ll have it all, I’m in

There’ll be ups and down, highs and lows
In the darkest fire, you’ll make it snow
You got this, baby, you got this
Keep on trying hard, don’t take it slow
You’ll be breaking the walls, it’ll make it glow
You got this, you got this
There’s something wonderful

Letting go is all I need
Feeling mighty finally, crumble, never crumble, oh, now
Letting go, I used to be
Taking the drop getting off the ground, crumble, make it crumble
Something wonderful

Keep on trying hard, don’t take it slow
You’ll be breaking the walls, it’ll make it glow
You got this, you got this
There’s something wonderful

—–
What we learn today:
Keep on trying hard: Tiếp tục cố gắng (vì điều gì đó).
mighty: phi thường.
crumble: vỡ vụn, bể nát.

Leave a Reply