[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Updated: 1/6/2019

Hạng thẻƯu đãiYêu cầu
Basic* Ưu đãi 5% khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Cộng ngay 2,000 điểm khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 200,000 đ cho người được giới thiệu.
Từ 5,000 điểm
VIP* Ưu đãi 10% khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Cộng ngay 4,000 điểm khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 500,000 đ cho người được giới thiệu.
* Book lịch sớm vào Sáng Thứ Sáu hàng tuần.
* Chăm sóc ở chế độ ưu tiên.
Từ 20,000 điểm
SVIP* Ưu đãi 20% khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Cộng ngay 6,000 điểm khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 500,000 đ cho người được giới thiệu.
* Book lịch sớm vào Sáng Thứ Sáu hàng tuần.
* Chăm sóc ở chế độ ưu tiên.
* Thêm nhiều hỗ trợ, ưu đãi đặc quyền và duy nhất.
Từ 40,000 điểm