Lì xì đầu xuân lên tới 30%

Cung chúc Tân Xuân tới với chương trình ưu đãi cho năm mới!!!

Cụ thể:

CHƯƠNG TRÌNH TALK PLUS, PRO TALK

  • Ưu đãi 30% học phí cho học viên ghi danh ngay buổi đầu tới trung tâm.
  • Ưu đãi 20% học phí cho học viên ghi danh trong 7 ngày sau buổi đầu tới trung tâm.
  • Ưu đãi 10% học phí cho học viên ghi danh sau đó, trong thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý: Chấp nhận hình thức đặt cọc, và bắt buộc hoàn tất đóng đủ phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc.

CHƯƠNG TRÌNH IELTS

  • Ưu đãi 10% cho học viên ghi danh.

Điều khoản & Điều kiện: