Cung chúc Tân Xuân tới với chương trình ưu đãi cho năm mới!!!

Cụ thể:

CHƯƠNG TRÌNH TALK PLUS, PRO TALK

Lưu ý: Chấp nhận hình thức đặt cọc, và bắt buộc hoàn tất đóng đủ phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc.

CHƯƠNG TRÌNH IELTS

Điều khoản & Điều kiện:

Leave a Reply