LMS is available on YEA Booking Apps

Hi Yafflers,

Big BOOM is right here, YEA Team xin trân trọng thông báo, chúng tôi đã tích hợp tính năng LMS (Learning Management System) lên ứng dụng YEA Booking. Nhằm hỗ trợ, mang lại tiện ích tối đa cho học viên khi tham gia chương trình Talk Plus, Professional Talk (Business), Video Call Plus.

Tính năng nổi bật, học viên có thể quản lý, xem trước lộ trình cũng như nội dung học thông qua từng topic, đồng thời cũng có thể thực hiện bài kiểm tra Vocabulary/Grammar) trực tiếp trên Apps sau mỗi khoá học đã được hoàn thành.

YEA Team và Academic (Đội ngũ phát triển và quản lý nội dung đào tạo) tiếp tục phát triển những tiện ích mới cũng như đồng bộ hoá nội dung đào tạo dựa theo hệ thống tiêu chuẩn của LMS.

Chúng tôi luôn cam kết nâng cấp chất lượng dịch vụ mỗi ngày, nhằm mang lại hiệu quả và trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng học viên/khách hàng.

YEA Team
We work hard for any second of yours