LMS là gì?

LMS là viết tắt của Learning Management System, là tên gọi của hệ thống quản lý việc học đã được tích hợp vào ứng dụng YEA Booking của Yaffle English Academy.

Hệ thống này mang sự hỗ trợ cho người dùng, học viên để theo dõi nội dung, tiến độ, lộ trình của khoá học cũng như chi tiết từng bài học được hiển thị ngay trên ứng dụng của chúng tôi.

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi làm việc không ngừng để hoàn thiện và phát triển thêm các tính năng mới nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cũng như hưu ích nhất, trên nền tảng LMS cũng như toàn bộ ứng dụng YEA Booking.