Lời chúc Năm mới – New Year 2019!

Bước qua năm mới 2019, cùng Yaffle gửi những câu chúc cho những người thân yêu, bạn bè trong thời khắc giao thừa này nhé.

  1. May this New Year give you the courage to triumph over your vices and embrace the virtues.

– courage /ˈkʌrɪdʒ/(n): can đảm, dũng khí

– triumph /ˈtraɪʌmf/ (n): thành tựu

– vice /vaɪs/ (n): thói xấu, khuyết điểm

– virtue /ˈvɜː(r)tʃuː/ (n): ưu điểm

2. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

– invincible /ɪnˈvɪnsəb(ə)l/ (adj): bất bại

3. Just a new bloom spreads fragrance and freshness around. May the new year add a new beauty and freshness into your life.

– fragrance /ˈfreɪɡrəns/ (n): hương thơm ngát

4. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

– smooth sailing life: cuộc sống thuận buồm xuôi gió

5. Let your spirit soar and have a joy-filled new year.

– soar / sɔː(r)/ (v): vút cao

– joy-filled: đong đầy niềm vui