Mẫu câu Cám ơn – Xin lỗi trong tiếng anh

Cám ơn – Xin lỗi là 2 mẫu câu giao tiếp quan trọng mà chúng ta cần phải biết để vận dụng trong cuộc sống hằng ngày. Vì chắc chắn rằng trong một ngày ít nhất bạn sẽ phải sử dụng nó 1 lần. Thay vì nói “Thank you – Thanks” hay “sorry” chúng ta có thể sử dụng các mẫu câu dưới đây.

*** Các mẫu câu nói Cám ơn bằng tiếng Anh:

– Thank you for all your hard work: Anh vất vả quá, cảm ơn anh
– Thank you for cheering me up: Cảm ơn anh đã động viên tôi.
– Thank you just the same: Dù thế nào cũng cảm ơn anh.
– Thank you for all your trouble: Cảm ơn anh đã vì tôi mà chịu phiền phức.
– Thank you for the compliment: Cảm ơn vì lời khen nhé.
– Thank you for taking the time to help: Cảm ơn anh đã dành thời gian giúp đỡ tôi.
– I can’t thank you enough: Tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn anh.
– I shall remember your kindness: Tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh.
– You’ll never know how thankful I am: Anh không biết tôi mang ơn anh như thế nào đâu.
– I owe you one: Tôi chịu ơn bạn.

Lời đáp lại khi được Cám ơn:
– You’re welcome: Không có gì
– Not at all: Không sao.
– Don’t mention it: Đừng bận tâm.
– That’s all right: Không sao đâu.
– I’m glad I could be of some help to you: Tôi rất vui được giúp đỡ anh chị.

 

*** Các mẫu câu nói XIn lỗi trong tiếng Anh:

– I’m sorry for being late: Tôi xin lỗi đã đến muộn.
– I do apologize for what I said just now: Tôi xin lỗi về những điều tôi vừa nói.
– I just don’t know what to say: Tôi không biết phải nói thế nào.
– I’m sorry. I have another appointment: Xin lỗi , tôi có hẹn khác rồi.
– I’m the one who should be blamed for it: Tôi mới là người đáng trách.
– I beg your pardon: Tôi rất xin lỗi.
– I’m terribly sorry that I’ve kept you waiting for so long: Thành thật xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu.
– I feel ashamed and have nothing to say: Tôi cảm thấy rất hổ thẹn và không biết phải nói thế nào.

Lời đáp lại khi được nghe Xin lỗi
– Well, that’s no one’s fault: Ồ, không ai có lỗi cả.
– Everybody makes mistakes: Ai cũng có thể mắc lỗi mà.
– That’s okay: Không sao cả.
– No problem: Không vấn đề gì đâu.