Hi Yafflers,

Dựa theo nghiên cứu, khảo sát và nhu cầu thực tế của học viên trong suốt thời gian qua. Yaffle Education Development team chính thức phát hành cập nhật nội dung, giáo trình mới dành cho chương trình English for Communication (Tiếng Anh Giao Tiếp).

​Tính năng nổi bật:

Ngày bắt đầu áp dụng chương trình mới: 23/10/2017.

YEA Team
We work hard with heart for any second of yours.

Leave a Reply