NGÀY NÓI DỐI, NHƯNG ƯU ĐÃI LỚN LÀ THẬT

Hi Yafflers,

Bắt đầu Tháng 4 với ngày Quốc Tế Nói Dối 1/4, với Ưu đãi LỚN là THẬT dành cho tất cả mọi người !

1. Học viên đã là thành viên:

  • Ưu đãi 10% cho gói học Starter.
  • Ưu đãi 15 % cho gói học Standard.
  • Ưu đãi 20% cho gói học Awesome và Super Star.
  • Lưu ý: Ưu đãi này được phép áp dụng kèm với chính sách đổi điểm lấy Voucher.

2. Học viên mới:

  • Ưu đãi 20% cho học viên tới trung tâm lần đầu và đóng phí hoặc đặt cọc trong buổi ngày hôm đó.
  • Ưu đãi 10% cho học viên mới ghi danh lần đầu.
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các loại khoá học Group hiện có.
  • Riêng chương trình 1on1 sẽ được áp dụng hình thức như trên tuy nhiên ở mức 10% và 5%.

Áp dụng từ ngày 1/4 – 10/4.

Cheers!