Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm thế nào để giao tiếp qua điện thoại bằng tiếng Anh. Việc giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại có thể gây khó khăn cho người đang học ngôn ngữ mới, đăc biệt vì bạn không thể nhìn thấy người đang giao tiếp với mình và không thể đọc được khẩu hình miệng để đoán xem họ đang nói gì.

Đối với một người đang học tiếng Anh, điều quan trọng với họ chính là học những cụm từ hoặc các câu mà bạn có thể dùng trong khi giao tiếp qua điện thoại để lấy thông tin, trả lời các câu hỏi đơn giản,…

Hãy cùng xem qua một số cách diễn đạt thường dùng khi giao tiếp qua điện thoại. Chúng sẽ giúp bạn làm chủ được tất cả các kỹ năng trong đoạn hội thoại khi đang giao tiếp qua điện thoại.

Trả lời điện thoại

Hello? (cách chào thông dụng)
Good morning/afternoon/evening
This is X (your name)
X (company name). Good morning/afternoon/evening
Hello? How may I help you?

Giới thiệu bản thân

This is X (your name). I’m calling from…
Hi, this is X (your name)
Good morning / afternoon / evening. (This is) X (your name) speaking

Yêu cầu được nói chuyện với ai đó

May I please speak to X? (cách nói lịch sự)
Could I please speak to X?
Is X in please?
Is X there please?
Would X be in by any chance? (cách nói thông dụng)

Hỏi tên hoặc thông tin của người gọi đến

May I ask who’s calling please?
Who’s speaking?
Where are you calling from?
Can I have your name please?

Mục đích của cuộc gọi

I’m calling from…
I’m calling to inform you that…
I’m calling with regards to…
I’m calling on behalf of Mr/Mrs…

Nối máy với ai khác hoặc yêu cầu người gọi chờ máy

One second please, I’ll put you through
If you hold the line, I’ll put you through
Could you hold the line?
Just a moment please

Nhận và để lại lời nhắn

Could you give me your number please?
May I take a message?
Do you want to leave a message?
Could you give X a message? (X là người bạn muốn gặp hoặc để lại lời nhắn)
Could you ask X to call me back?
Could you tell X that I called?

Kết thúc cuộc trò chuyện

I have to go now
Thanks for calling
It was lovely to hear from you
Thanks so much for calling
I hope we can chat again soon

Leave a Reply