Nhận tuần học miễn phí, khi giới thiệu học viên

Thông tin người được giới thiệu

Nhằm mục đích phát triển cộng đồng YEA được lớn mạnh hơn, YEA Team tổ chức sự kiện “Nhận tuần học miễn phí, khi giới thiệu học viên”. Chương trình áp dụng cho toàn bộ học viên hiện đang học tại YEA.

Học viên sẽ nhận được khi giới thiệu thành công 1 học viên mới:

  • 1 tuần học miễn phí / 1 học viên mới (chương trình học Talk Plus).
  • Cộng 6000 điểm thưởng / thành viên SVIP.
  • Cộng 4000 điểm thưởng / thành viên VIP.
  • Cộng 2000 điểm thưởng / thành viên Basic.

Đối với thành viên Basic, khi giới thiệu thành công 5 học viên mới sẽ thăng hạng lên thành viên VIP và bắt đầu được hưởng chính sách tương ứng.

Ngoài ra người được giới thiệu cũng được hưởng quyền lợi:

  • Giảm 500,000đ trực tiếp vào học phí khi được giới thiệu bởi thành viên SVIP, VIP.
  • Giảm 200,000đ trực tiếp vào học phí khi được giới thiệu bởi thành viên Basic.

Hi vọng với chương trình lần này sẽ góp phần không nhỏ phát triển lớn mạnh cộng đồng học viên tại YEA.

YEA Team
We love who we are