Trong tiếng Anh, cách diễn đạt sự mệt mỏi phổ biến nhất là “I’m tired”. Tuy nhiên, câu nói này đôi khi tạo ra sự hiểu nhầm thậm chí giữa người bản ngữ, vì câu nói này thường liên quan đến mong muốn được ngủ hoặc nghỉ ngơi. 

Thực tế, tiếng Anh vẫn có nhiều từ và cách diễn đạt khác có thể được dùng để mô tả cảm giác kiệt sức, mệt mỏi. Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài câu thông dụng nhất.

1. I’m fatigued.

Câu nói này thể hiện trạng thái kiệt sức rõ rệt sau những hoạt động.

Ex: I’m fatigued after a long week at work.

2. I’m exhausted.

Nhấn mạnh trạng thái kiệt sức, mệt lử. (mạnh hơn fatigued)

Ex: This morning, I went for a long run and now I’m exhausted.

3. I’m drained.

Câu này hiểu theo nghĩa đen là cơ thể không còn nước. Diễn tả trạng thái bạn không còn một chút sức lực.

Ex: Working all days really makes me drained.

4. I am beat.

“To beat” nghĩa là đánh gục, đánh bại. Câu “I’m beaten” ngụ ý là chúng ta đã bị sự mệt nhọc hạ gục.

Ex: I had a tough day at work and now I’m totally beat.

5. I am washed out  /  I’m wiped out.

Diễn tả trạng thái sực lực của chúng ta bị bào mòn hoặc bị cuốn đi. Cơ thể không còn năng lượng để làm việc.

Ex: I am washed out after the shopping day.

 

Leave a Reply