6. Fantastic

Fantastic với nghĩa đen “very good”, đôi khi nó được sử dụng như một câu cảm thán để bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc tán thành.

7. Merry

Thuật ngữ Merry chúng ta thường hay thấy trong câu chúc Giáng sinh “Merry Christmas”, với nghĩa đen là hạnh phúc, vui vẻ. Tuy nhiên, ngày nay từ Merry đã khá lỗi thời và không được sử dụng nhiều.

8. Fine

Từ này có nguồn gốc từ tiếng Pháp, mang ngữ nghĩa như “good”, nhưng với những bối cảnh tình huống khác nhau, từ sẽ mang những sắc thái ý nghĩa khác nhau.

9. Well

Mặc dù từ này thường được sử dụng như một trạng từ, nhưng khi được sử dụng như một tính từ, nó mang sắc thái ý nghĩa như “good”. Và well – good đều có cùng hình thức so sánh hơn “better” và so sánh nhất “best”.

10. Suitable

Đây là một đồng nghĩa với nghĩa cụ thể hơn “good” khi sử dụng trong trường hợp bạn muốn nói về điều gì hoặc ai đó trong một tình huống, hoặc hoàn cảnh điều kiện nhất định.

Leave a Reply