Hi everyone,

Trong tiếng Anh có một khái niệm là cụm động từ (Phrasal Verb) được hiểu là sự kết hợp của một động từ cùng với một trạng từ, một giới từ hoặc cả hai. Phrasal verb đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp hằng ngày, chính vì vậy trong quá trình học và giao tiếp tiếng Anh chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cụm động từ như thế này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phrasal verbs thông dụng đi cùng với động từ TO BE trước nhé!

Be after = Try to get

Be against = Be opposed to

Be along = Join somebody

Be down = Not operating / reduced

Be down with = Have an illness

Be in for = Experience something unpleasant soon

Be not on = Be unacceptable

Be off = Leave / not functioning / not fresh enough to eat

Be on about = Talk about something

Be out of = Not have

Be over = Finished

Be away = Be somewhere else

Be about to = Intend to do something

Be up = Be awake / be happening

Hi vọng sau bài chia sẻ này, các bạn đã bổ sung thêm một lượng phrasal verb vào vốn từ vựng của mình. Và đừng quên vận dụng trong quá trình sử dụng tiếng Anh, sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp nhé.

Leave a Reply