Những mẫu câu thường dùng trong tiệm tóc bằng tiếng Anh

Bạn đã bao giờ cần một người cắt tóc khi đang ở nước ngoài nhưng không biết làm thế nào để giải thích cho các thợ làm tóc chính xác những gì bạn muốn. Vì vậy, Yaffle English nghĩ về một số cụm từ tiếng Anh có thể giúp ích cho bạn.

  • Trước khi cắt:

Do I need to book an appointment?. (Tôi có cần đặt lịch hẹn không?)

Are you able to see me now? How long should I wait?. (Bạn có thể cắt tóc cho tôi bây giờ phải không? Tôi sẽ đợi bao lâu)

Just cut/ cut and drying. (Chỉ cần cắt/ cắt và sấy khô)

Do you accept credit card or just cash? (Bạn chấp nhận thẻ tín dụng hay tiền mặt?)

 

  • Những mẫu câu cơ bản:

What kind of shampoo works best on my hair? (Những loại dầu gội nào phù hợp nhất cho tóc của tôi?).

I’d like my hair straightened/ curly/ wavy. (Tôi muốn tóc tôi thẳng/ xoăn/ hơi xoăn).

I usually part my hair on the right/left/centre. (Tôi thường chia ngôi tóc ở bên phải/ trái/ trung tâm).

Could you please make sure my sideburns are trimmed and tidy please? (Bạn có thể vui lòng chắc chắn rằng tóc mai của tôi đã được cắt tỉa gọn gàng không?).