Những từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh

Từ viết tắt có thể giúp bạn giao tiếp một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn khi trò chuyện qua mạng hay nhắn tin với bạn bè.

Dưới đây là một số từ viết tắt phổ biến và ý nghĩa của chúng:

 

AFAIK As far as I know Theo như tôi được biết
BBL Be back later Trở lại sau
CU29 See you tonight Tối nay gặp
YOLO You only live once Bạn chỉ sống một lần
IDK I don’t know Tôi không biết
IMO In my opinion Theo ý kiến của tôi
V.I.P Very important person Nhân vật rất quan trọng
Btw By the way Nhân tiện
PPL People Người
JK Just kidding Đùa thôi mà
IRL In real life Trên thực tế
Plz Please Làm ơn đi mà

 

 

Bình luận