Lịch khai giảng

Lưu ý:

  • Các khoá Talk Plus có thể bắt đầu bất kì lúc nào tuỳ ý, bạn không cần phải kiểm tra lịch này.
  • Booking sẽ chỉ được xác nhận giữ chỗ khi học viên đã hoàn thành thanh toán học phí.

[tb-upcoming shown=”10″ more=”yes” notimezone=”yes” hide_same_days=”no” service=”basic, basic-2, ec-el1, ec-el2, ec-pi1, ec-pi2, ec-el1-2, ec-el1-2-2, ec-pi1-2, ec-pi1-2-2, cbe-it1, cbe-it2″]