Lịch khai giảng

Lưu ý:

 • Các khoá Talk Plus có thể bắt đầu bất kì lúc nào tuỳ ý, bạn không cần phải kiểm tra lịch này.
 • Booking sẽ chỉ được xác nhận giữ chỗ khi học viên đã hoàn thành thanh toán học phí.
 • Tháng ba26Thứ 2
  Giao tiếp: Elementary 1
  2
  left
  08:00 - 09:30Teacher MartiYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng ba26Thứ 2
  Giao tiếp: Pre-inter 1
  2
  left
  09:45 - 11:15Teacher KatleyaYaffle English, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng ba26Thứ 2
  Giao tiếp: Pre-inter 1
  2
  left
  09:45 - 11:15Teacher MartiYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng ba26Thứ 2
  Căn bản: Basic 1
  2
  left
  14:00 - 15:30Teacher RichardYaffle English, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng ba26Thứ 2
  Giao tiếp: Elementary 1
  2
  left
  19:45 - 21:15Teacher SamuelYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng tư02Thứ 2
  Business: Pre-inter 2
  2
  left
  18:00 - 19:30Teacher ChristopherYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng tư02Thứ 2
  Giao tiếp: Elementary 1
  2
  left
  18:00 - 19:30Teacher NermaYaffle English, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng tư02Thứ 2
  Căn Bản: Basic 2
  2
  left
  19:45 - 21:15Teacher RichardYaffle English, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng tư10Thứ 3
  Business: Elementary 1
  2
  left
  18:00 - 19:30Teacher ChristopherYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng tư10Thứ 3
  Căn bản: Basic 1
  2
  left
  18:00 - 19:30Teacher MartiYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam