Lịch khai giảng

Lưu ý:

 • Booking sẽ chỉ được xác nhận giữ chỗ khi học viên đã hoàn thành thanh toán học phí.
 • Các hình thức thanh toán hiện có: Trực tiếp tại trung tâm, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán online.
 • Tháng 1218Thứ Hai
  Giao tiếp: Elementary 1
  2
  chỗ trống
  09:45 - 11:15Teacher MartiYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng 1220Thứ Tư
  Giao tiếp: Elementary 2
  1
  chỗ trống
  08:00 - 09:30Teacher JaderYaffle English, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Tháng 1225Thứ Hai
  Căn bản: Basic 1
  2
  chỗ trống
  09:45 - 11:15Teacher NermaYaffle English, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tháng 1225Thứ Hai
  Giao tiếp: Elementary 2
  2
  chỗ trống
  18:00 - 19:30Teacher JaderYaffle English, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Tháng 1226Thứ Ba
  Giao tiếp: Pre-inter 2
  2
  chỗ trống
  19:45 - 21:15Teacher NermaYaffle English, 17 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
 • Tháng 1227Thứ Tư
  Business: Inter 1
  2
  chỗ trống
  18:00 - 19:30Teacher ChristopherYaffle English, 435 Hoàng Văn Thụ, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam