Phân biệt “Do” và “Make” trong tiếng Anh

Hai động từ “Do” và “Make” xuất hiện rất nhiều trong tiếng Anh, tuy nhiên rất nhiều người bị nhầm lẫn ý nghĩa nên dẫn đến việc sử dụng sai hai động từ phổ biến này.

Hôm nay, Yaffle English cùng các bạn phân biệt cách sử dụng 2 động từ “Do” và “Make” như sau.

*** TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ “DO”

1. “Do” sử dụng khi bạn muốn nói về việc làm, công việc hoặc 1 nhiệm vụ (nhưng không tạo ra 1 vật thể hữu hình)
EX: – Remember to do your homework. (Nhớ làm bài tập về nhà.)

2.“Do” dùng để chỉ 1 hoạt động nói chung, không cụ thể.
Thường có các từ đi kèm: thing, something, anything,……
Ex:- Hurry up!! I have many thing to do! (Nhanh lên nào! Tôi còn nhiều việc phải làm!)

3. “Do” – là trợ động từ để hỏi trong thì hiện tại đơn?
Ex: – Do you know when she come? (Bạn có biết khi nào cô ấy đến không?)
– Do you like to eat chocolate? (Bạn có thích ăn socola không?

*** TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ “MAKE”

1. “Make” dùng để chỉ sự sản xuất, chế tạo, xây dựng để làm ra 1 thứ gì đó mới. “Make” cũng sử dụng để chỉ ra nguồn gốc hoặc chất liệu làm ra của sản phẩm.
Ex: – Wine is made from grapes. (Rượu được làm từ nho).
– This watch was made in Italy. (Cái đồng hồ này được sản xuất tại Ý.)

2. “Make” dùng với đồ ăn, bữa ăn.
Ex: – Make a cup of coffee. (Pha 1 tách cà phê)
– Make dinner. (Làm bữa tối).

3. “Make” sử dùng kèm theo các danh từ chỉ kế hoạch hoặc đưa ra quyết định.
Ex: – Make a choice. (Đưa ra sự lựa chọn)
– Make a decision. (Đưa ra quyết định.)

4. “Make” còn dùng để chỉ ra hành động hoặc 1 phản ứng.
Ex: – He makes me angry. (Anh ấy làm tôi tức giận)
– Onions make your eyes wwater. (Hành tây làm bạn chảy nước mắt)

5. “Make” đi cùng danh từ chỉ việc nói “speaking” hoặc làm ra tiếng động.
Ex.: – Make a noise. (Làm ồn)
– Make a speech. (Diễn thuyết.)

Yaffle English chia sẻ với bạn các cụm từ đi cùng “Do” và “Make” thông dụng sau”