Phân biệt ‘hurricane’, ‘cyclone’ và ‘typhoon’

Hurricanes, cyclones, typhoons đều là những dạng của bão nhiệt đới. Nhưng điểm khác nhau giữa chúng là gì?

Ba loại trên về cơ bản là giống nhau, nhưng được đặt những tên khác nhau tùy thuộc vào nơi xuất hiện. Khi bão đến vùng dân cư, chúng thường có gió mạnh và mưa, có thể gây ra nhiều thiệt hại.

Hurricane /ˈhʌrɪkən/ (n) bão nhiệt đới hình thành trên Bắc Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương.

Cyclone /ˈsaɪˌkləʊn/ (n) được hình thành trên Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Typhoon /taɪˈfuːn/ (n) được hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương.

Tại sao bão lại có tên?

Bão nhiệt đới xảy ra trong một thời gian dài và được đặt tên để xác định và phân biệt nhanh chóng, dễ dàng.

Hầu hết, bão nhiệt đới thường được đặt tên theo thứ tự chữ cái, cơn bão đầu tiên bắt đầu bằng chữ A (như là bão Alice), bão tiếp theo là chữ B. Ở Việt Nam, bão vào biển Đông thường được đặt số thứ tự bên cạnh tên quốc tế. Hiện tại, ở Nam bộ là bão số 9 với tên quốc tế USAGI.

Các nhà khí tượng học sẽ quyết định những tên gọi cho những cơn bão năm sau.

Tên của những cơn bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng sẽ không được sử dụng lại (ví dụ như bão Katrina).