Phản hồi mang tính xây dựng trong công việc

Hẳn là một điều tự nhiên khi con người chúng ta thường tìm kiếm những ý kiến phản hồi từ những người chủ khi trình bày một ý tưởng để chúng ta có thể làm tốt hơn cho những lần sau, nhưng quan trọng là hãy nhớ rằng những người đồng nghiệp cũng đang tìm kiếm sự thông tin phản hồi từ chính chúng ta. Do đó, trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tập trung vào các cách thức để đưa ra lời bình mang tính xây dựng với đồng nghiệp bằng tiếng Anh.

Cách tốt nhất để đưa ra những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng là gì?

Một điều bắt buộc khi đưa ra lời bình mang tính chất xây dựng, góp ý với đồng nghiệp hoặc những người làm việc cho bạn đó là giữ lại thái độ tích cực. Đưa ra những quan điểm tích cực là điều tuyệt đối quan trọng để không làm nản long đồng nghiệp của bạn, thay vào đó sẽ động viên họ phát triển ý tưởng tốt hơn mà không phải làm họ buồn.

Ví dụ:

I really like your idea and I think it could be even better if you added this…
(Tôi thật sự thích ý tưởng của bạn và tôi nghĩ nó có thể tốt hơn nữa nếu bạn bổ sung …)

Your practice presentation was near perfect and I think would be absolutely perfect if you had more self-confidence when you do it for real at the meeting next Monday
(Bài thuyết trình thực hành của bạn đã gần như hoàn hảo và tôi nghĩ nó có thể hoàn toàn tuyệt vời nếu bạn tự tin thể hiện hơn khi trình bày nó trong cuộc họp vào thứ hai tới)

I love your idea about expanding our business and I think it could really work. I feel that when you present your idea to the CEO that you should expand further o our target markets to fully gain his support of your plan.
(Tôi thích ý tưởng của bạn về việc mở rộng kinh doanh và tôi nghĩ rằng nó thực sự hoạt động. Theo tôi, khi bạn trình bày ý tưởng này đến ban lãnh đạo bạn nên mở rộng hơn về thị trường mục tiêu để đạt được toàn bộ sự ủng hộ cho kế hoạch của bạn)

Như chúng ta có thể thấy qua những ví dụ trên, không hề có sự tiêu cực, tất cả các lời nói tích cực ngay từ đầu đã hỗ trợ cho việc thực hiện các ý tưởng đó. Đây điều cần thiết để các đồng nghiệp duy trì sự tự tin và khiến họ tự hào về công việc của mình trước khi đưa ra những ý kiến góp ý để công việc được tốt hơn.

Những điều nên tránh khi đưa ra lời bình mang tính chất xây dựng, góp ý là gì?

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng rõ ràng có những điều không nên nói ra nhưng không may là đối với mọi người lại không như vậy. Điều quan trọng là chúng ta không phá đi ý tưởng của những người đồng nghiệp hay gạt bỏ chúng vì có thể làm cho họ hoàn toàn mất đi sự tự tin hoặc không tin vào dự án, công việc họ đang làm. Bên cạnh việc gạt đi ý tưởng của ai đó, một điều bắt buộc không được làm khi đưa ra ý kiến đó là sự giải thích chung chung mà không có bất kỳ hướng dẫn cụ thể, không mang tính chất xây dựng ý tưởng, dự án.

Ví dụ:

I don’t like it

I think you need to scrap it and start it again

Hãy vận dụng tư duy của bạn khi phải đưa ra ý kiến phản hồi trong những lần tiếp theo!

Điều này có vẻ rõ ràng trong việc vận dụng những hiểu biết phổ biến hằng ngày nhưng thật sự vẫn có những người quên mất điều đó khi đưa ra ý kiến phản hồi mang tính xây dựng và họ thường để cái miêng nhanh hơn cái đầu. Đừng để điều này xảy ra với bạn! Nếu bạn được đặt trong tình huống tương tự, hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn là người đón nhận những lời bình phẩm đó. Hãy nhớ rằng luôn đưa ra không nhất thiết là một giải pháp cụ thể mà chỉ cần một hướng đi để giúp đồng nghiệp của bạn phát triển ý tưởng và thực hiện thật tốt.