Phàn nàn trong nhà hàng

Tại bàn ăn:

Sau khi nhận bàn, bạn mới nhận ra rằng vị trí của bàn ăn không thích hợp, bạn không thích view nhìn từ bàn này. Trong trường hợp đó, làm thế nào bạn có thể nói với người phục vụ rằng bạn muốn đổi bàn hoặc yêu cầu điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh.

 • Không nên nói: I don’t want to sit here. It is too cold!.
 • Nên nói: Please, I would like to change tables as we are feeling a bit cold here.

 

 • Không nên nói: I want to sit outside and have a sea view!.
 • Nên nói: Is it possible to sit outside and have a sea view?.

 

Về dịch vụ:

Bạn sẽ làm gì nếu bạn không thích cách phục vụ của nhân viên?.

 • Không nên nói: Please, be a bit faster. We have been waiting for too long!.
 • Nên nói: Do we need to wait much longer? We are a bit hungry!.

 

 • Không nên nói: Why haven’t you brought us any napkins?.
 • Nên nói: Excuse me, we need some napkins.

 

Về món ăn:

Một món ăn quá mặn hoặc nhạt có thể làm bạn thấy khó chịu. Dưới đây là một số mẫu câu bạn có thể sử dụng mà không quá vô lể.

 • Không nên nói: This dish is terrible. There is too much salt!.
 • Nên nói: I am sorry but the dish is too salty for me. Could you bring another one with less salt?.

 

 • Không nên nói: I told you before, I don’t like spicy dishes!.
 • Nên nói: Sorry! As I said before, chilli is not good for me and this dish is too spicy.

 

Về hóa đơn thanh toán:

Cuối cùng, có lẽ nhà hàng này là tuyệt vời, dịch vụ đã được xuất sắc, và các món ăn đã được điều chỉnh theo đúng ý bạn nhưng hóa đơn thanh toán không chính xác. Bạn muốn giải thích với họ rằng số món ăn mà họ tính trên hóa đơn nhiều hơn món ăn mà bạn đã order, hoặc để yêu cầu họ làm rõ một số nghi ngờ của bạn. Làm thế nào để bạn làm như vậy?.

 • Không nên nói: Why did you add the coke? We only had water.
 • Nên nói: Sorry, there must be a mistake here as we didn’t drink coke.

 

 • Không nên nói: This bill doesn’t match with the price list!.
 • Nên nói: Excuse me, could you explain to me why we are paying this amount for the fish?.

 

 • Không nên nói: This bill is too expensive!.
 • Nên nói: Excuse me, can I see the price list again before I pay? Just to understand better!.