Chính sách khoá học

I. Đặt cọc giữ chỗ

 • YEA chấp nhận thanh toán đặt cọc giữ chỗ khoá học dành cho học viên với các hình thức Tiền mặt, Thẻ và Chuyển khoản.
 • Thanh toán đủ học phí sau 60 ngày kể từ ngày đóng phí đặt cọc. Trong trường hợp quá hạn, chi phí đặt cọc của khách hàng không còn giá trị, hiệu lực và không được hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Định mức tối thiểu: 1,000,000đ.

II. Bảo lưu gói khoá học

 • Miễn phí bảo lưu:
  • Starter: Không miễn phí.
  • Standard: 1 lần.
  • Awesome: 3 lần.
  • Super Star: 4 lần.
 • Chương trình thông thường không giới hạn số lần bảo lưu gói khoá học (tạm khoá tài khoản).
 • Chương trình Multi Booking giới hạn tối đa bảo lưu 1 lần / mỗi 8 tuần
 • Thời gian bảo lưu tối đa 4 tuần / lần, kể từ ngày học viên thực hiện huỷ gói khoá học trên hệ thống.
 • Lệ phí bảo lưu gói khoá học: 500,000đ / lần.

III. Thay đổi chương trình học

 • Học viên chỉ được quyền đổi chương trình học 1 lần duy nhất / mỗi gói khoá học.
 • Lệ phí thay đổi chương trình học: 500,000đ / lần.
 • Miễn phí thay đổi chương trình học 1 lần / khoá học dành cho Thành viên VIP, SVIP.

IV. Chuyển nhượng gói khoá học

 • YEA chấp nhận hình thức chuyển nhượng gói khoá học từ học viên tới người khác.
 • Khoá học đã diễn ra hơn 50% thời lượng không còn giá trị chuyển nhượng.
 • Mỗi gói khoá học chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất.
 • Học viên tự tìm người để chuyển nhượng.
 • Người được chuyển nhượng không được là học viên hoặc đã từng là học viên của trung tâm.
 • Phí chuyển nhượng khoá học:
  • Thành viên SVIP: 5% / giá trị thời lượng khoá học còn lại.
  • Thành viên VIP: 10% / giá trị thời lượng khoá học còn lại.
  • Thành viên Basic: 20% / giá trị thời lượng khoá học còn lại.

V. Tham dự khoá học

 1. Chính sách vắng buổi học
  • Đối với hình thức Talk Plus, Professional Talk thông thường:
   • Học viên vui lòng huỷ lịch trước 6 tiếng tính từ thời gian bắt đầu lớp học.
   • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ nhất tài khoản sẽ bị tạm khóa 1 tuần.
   • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ hai tài khoản sẽ bị tạm khóa 2 tuần.
   • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ ba tài khoản sẽ huỷ toàn bộ gói khoá học hiện tại.
   • Số tuần bị khóa, thời hạn còn lại của gói khoá học bị huỷ, sẽ không được bù hoặc hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Đối với hình thức Multi Booking của Talk Plus, Professional Talk:
   • Học viên vắng không rõ lý do hoặc không thực hiện huỷ lịch trên hệ thống 3 buổi / 8 tuần, số buổi học còn lại trong khoá học sẽ bị huỷ mà không hoàn trả bất kỳ dưới hình thức nào.
 2. Tài khoản
  • Mỗi tài khoản chỉ được phép dùng cho một học viên.
  • Học viên vi phạm, trung tâm sẽ từ chối phục vụ và khoá tài khoản vĩnh viễn.
 3. Ưu tiên
  • Thành viên VIP, SVIP sẽ được quyền ưu tiên đặt lịch học sớm so với thành viên Basic.
   • VIP, SVIP: lịch học tuần tiếp theo sẽ được hiển thị vào 11:15 Sáng Thứ Bảy hàng tuần.
   • Basic: lịch học tuần tiếp theo sẽ được hiển thị vào 8:00 Sáng Chủ Nhật hàng tuần.
  • Thành viên SVIP được ưu tiên phục vụ riêng tư tại chi nhánh trung tâm bất kỳ.

VI. Chính sách học bù

Áp dụng cho hình thức học Multi Booking (lịch cố định) thuộc chương trình học Talk Plus, Professional Talk.

 1. Số buổi học bù áp dụng:
  • Super Star: 30 buổi / 48 tuần.
  • Awesome: 20 buổi / 32 tuần.
  • Standard: 10 buổi / 16 tuần.
  • Starter: 5 buổi / 8 tuần.

  Lưu ý: Đặt lịch học bù tối đa 5 buổi / mỗi 8 tuần.

 2. Điền khoản, điều kiện học bù:
  • Thực hiện huỷ lịch trên hệ thống trước tối thiểu 24h tính từ thời điểm bắt đầu buổi học báo vắng.
  • Thực hiện yêu cầu đặt lịch học bù trong vòng 3 ngày kể từ ngày vắng.
  • Lịch học bù chỉ được đặt trong thời hạn khoá học đang diễn ra, sau thời điểm khoá học đã kết thúc học viên mất quyền học bù.

VII. Chính sách mô hình 1ON1

 • 1 ON 1 Gold:
  • Lịch học linh động, được chuyên viên CSKH liên hệ trực tiếp vào Thứ Sáu hàng tuần để sắp xếp lịch học tuần tiếp theo.
  • Hỗ trợ học bù 3 buổi / khoá / 8 tuần, trong thời gian diễn ra khoá học.
  • Tặng kèm miễn phí khoá học Talk Plus tương ứng thời lượng với khoá học 1ON1 đã đăng ký.
 • 1 ON 1:
  • Lịch học cố định khung giờ cũng như thời gian biểu với hai khung Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7.
  • Không có chính sách hỗ trợ học bù.

YAFFLE ENGLISH ACADEMY
Updated: 24/8/2019