Basic

11,990,000

Chương trình Tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu hoặc mất căn bản, giúp học viên có thể nắm vững kiến thức cơ bản và đặc biệt chuẩn hoá phát âm ngay từ khi mới bắt đầu.

Categories: ,

Mô tả

Chương trình: Lịch học cố định.

  • Thời lượng: 72 giờ / 16 tuần.
  • Buổi học: 3 buổi / tuần.
  • Thời lượng / buổi: 90 phút / buổi.
  • Mô hình: 5 học viên.
  • Giáo viên: Bản xứ, Việt Nam.
  • Lịch học: Cố định.
  • Khung giờ: Cố định.
  • Địa điểm: Cố định.