Pre-IELTS

24,990,000

Chương trình luyện thi IELTS tại Yaffle English là khoá học chuyên biệt được thiết kế nhằm mục đích giúp học viên lấy chứng chỉ IELTS với bốn kỹ năng Listening, Writing, Speaking, Reading.

Mô tả

Chương trình: Lịch học cố định.

  • Thời lượng: 120 giờ / 20 tuần.
  • Buổi học: 3 buổi / tuần.
  • Thời lượng / buổi: 120 phút / buổi.
  • Mô hình: 8 – 10 học viên.
  • Giáo viên: Bản xứ, Việt Nam.
  • Lịch học: Cố định.
  • Khung giờ: Cố định.
  • Địa điểm: Cố định.