Quà tặng, chính sách ưu đãi cập nhật

Hi Yafflers,

The YEA Team xin thông báo cập nhật một số vấn đề về chính sách ưu đãi, quà tặng như sau:

  • Nhận ngay sổ tay Yaffle English Academy, phiên bản 2019 khi ghi danh gói khoá học mới bất kỳ.
  • Vouchers được đổi từ điểm thưởng của học, được quyền cộng dồn ưu đãi với chính sách Hạng Thẻ Thành Viên.

Hi vọng chính sách được cập nhật mới sẽ tạo thêm niềm vui cho học viên tại Yaffle English Academy.

The YEA Team
We work hard for any second of yours