Đăng ký bảo lưu

Lưu ý: Đối với trường hợp bảo lưu có tính phí, bạn cần hoàn tất đóng phí sau 3 ngày kể từ ngày đăng ký.

Ví dụ: 10/3/2019