Say “Goodbye”

Hầu hết chúng ta đều biết rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ giàu từ vựng và có rất nhiều cách khác nhau thể hiện cùng một ý tưởng. Bài viết ngày hôm nay chúng ta cùng xem những cách để nói “goodbye” trong tiếng Anh.

1.Have a good day

Sử dụng trong tình huống trang trọng, với những người quen biết nhưng không thân thiết.

Ex:

Thank you very much for helping me find the product I was looking for. Have a good day.

You too. Have a good day.

2. See you later

Thông dụng khi nói chuyện với bạn bè, hoặc với bất kỳ ai như một lời tạm biệt.

Ex:

Should I come round to your house at 7pm?

Yea, definitely! Come at that time.

Cool, I’ll see you later.

3. Farewell

Đây cũng là một dạng từ đồng nghĩa với goodbye, tuy nhiên nó mang tính chất khá trang trọng và hơi lỗi thời. Thường sử dụng với những người lớn tuổi, nhưng không thông dụng khi nói với bạn bè.

Ex:

Thanks for the tea, gran. It was yummy! Farewell and until next time.

You’re welcome son. Farewell and safe journey.

4. Take care

Được sử dụng với ngụ ý rằng bạn không có kế hoạch gặp lại trong vài ngày tới.

Ex:

Okay dad, thanks for everything. Take care and I will see you next weekend

Okay Son, Have a good time and take care

5. Catch you later

Rất thông dụng giữa những người bạn và có độ thân thiết nhất định, nhưng tuyệt đối cân nhắc trong những tình huống kinh doanh.

Ex:

Yeah 5 O’clock is perfect for me.

Perfect

Cool, catch you later.