Cuối năm và gặp mặt những buổi tất niên, hãy cùng sử dụng những cách nói tạm biệt khác nhau nhé

6. Peace out

Dòng nhạc hip hop rất phổ biến trong khoảng 25 gần đây và lan truyền tư duy “peace” được xem quan trọng hơn cả, và Peace out là cách nói rất thông dụng ở Mỹ.

Exe:

Yo buddy thanks for the food

No problem man. Any time at all.

Cool peace out buddy.

7. Have a good one

Tương tự như câu “have a good day” đã được nhắc đến ở bài trước, câu ví dụ này cũng có nghĩa là bạn mong điều tốt lành cho tới khi gặp lại lần sau.

Ex:

It was great seeing you! I had fun!

Yea me too!

See you again on Saturday. Have a good one!

8. In a while

Khi bạn sử dụng câu này vơi nghĩa tạm biệt, nó rất thông dụng khi bạn sử dụng với bạn bè, nhưng khong sử dụng với người lớn hơn,

Ex:

The skating park was really cool David but I need to head home for dinner.

Yeah me too, Daniel. Do you want to come back later after dinner then?

Yeah that sounds like a good plan! In a while.

9. So long

Trong số tất cả các ví dụ được liệt kê, ví dụ này, mặc dù không phổ biến, nó ngụ ý rằng bạn sẽ không gặp ai đó trong một thời gian dài. Nó sẽ được sử dụng nếu ai đó có lẽ sẽ đi học một vài tháng để học đại học.

Ex:

Paul I hope you have a great time at university.

Thanks Dad, me too!

Look after yourself. So long.

10. Bye Bye

Cách phổ biến nhất trong tiếng Anh để nói về lời chào tạm biệt là Bye Bye. Mọi người hầu như đều sử dụng cách này để tạm biệt ai đó. Bye bye không quá trang trọng nhưng có thể được sử dụng với bất kỳ ai và trong mọi trường hợp.

Ex:

Thanks for stopping by to visit. I really enjoyed it.

No problem at all Aunt Marie. I will see you on Tuesday. Bye bye.

Leave a Reply