YEA cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu làm thế nào thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ khi bạn sử dụng đầy đủ các chức năng của website yea.edu.vn . Bằng cách sử dụng trang web của YEA, bạn đồng ý với các chính sách riêng tư được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian có hoặc không có thông báo trước, việc tiếp tục sử dụng trang web yea.edu.vn, bạn đã đồng ý với các chính sách riêng tư của chúng tôi, vì vậy xin vui lòng kiểm tra lại theo định kỳ.

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát. Công ty cổ phần YAFFLE, công ty sở hữu và điều hành yea.edu.vn, không chịu trách nhiệm đối với các chính sách hay hoạt động của các trang web khác mà bạn kết nối tới từ website YEA. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những chính sách bảo mật của những trang web khác, do đó bạn có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web của YEA, và không áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập được theo cách khác. Chính sách này sẽ cho bạn biết:

* Thông tin sưu tập

* Sử dụng thông tin

* Chia sẻ thông tin

* Truy cập và cập nhật thông tin Tài khoản của bạn

* An ninh

I. Thông tin sưu tập

Trang web yea.edu.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các phần khác nhau của trang web của chúng tôi.

Đăng ký

Để trở thành người sử dụng YEA, bạn được yêu cầu tạo ra một tài khoản trên trang web. Điều này đòi hỏi các thông tin sau: tên, Email, giới tính, quốc gia, mật khẩu. Thông tin này là cơ sở cho việc phê duyệt đăng ký thành viên của bạn trên yea.edu.vn.

Thông tin hồ sơ cá nhân

Là một người sử dụng, bạn có thể cung cấp thêm thông tin trong phần hồ sơ mô tả các kỹ năng của bạn, kinh nghiệm nghề nghiệp, và mục tiêu, sở thích, thần tượng. Cung cấp thêm thông tin ngoài những gì được yêu cầu lúc đăng ký là hoàn toàn tùy chọn, nhưng cho phép bạn tìm thấy những cơ hội mới trên trang web của YEA.

Thông tin liên hệ của bạn

Để mời người khác kết nối trực tiếp với bạn trong YEA, bạn sẽ nhập tên, số điện thoại và địa chỉ email. Thông tin này sẽ được YEA sử dụng để gửi lời mời . Tên và địa chỉ email của người mà bạn mời sẽ chỉ được sử dụng để gửi thư mời và nhắc nhở của bạn. Ngoài ra, để phục vụ cho việc cải thiện dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email và số điện thoại của bạn để gửi tin nhắn về những tiện ích của YEA.

Bạn cũng có thể chọn tự nhập hoặc tải dữ liệu địa chỉ liên lạc của bạn vào mục “thông tin cá nhân” trên trang web của chúng tôi. Tất cả các thông tin nhập vào chỉ bạn có thể xem và những người khác trong mạng YEA sẽ không thể tìm kiếm được mà không có sự cho phép của bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các chẳng hạn thông tin tuyển dụng) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Bất cứ thông tin nào bạn chia sẻ công khai trên YEA đều là tài sản của chúng tôi, Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó vào các mục đích tiếp thị và hoàn thiện dịch vụ.

Cookies

Các trang web YEA có thể sử dụng cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu của bạn được gửi tới trình duyệt từ một máy chủ web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Một số tính năng của trang web YEA yêu cầu bạn chấp nhận cookies này để hoạt động đúng.

Một trong những loại cookie phổ biến_được biết tới là cookie lưu dấu, đư