Sự khác nhau giữa Talk Plus – Starter và Gift

Hi Yafflers,

Như đã được biết, khi học viên ghi danh khoá học dành cho người lớn (Beginner, Commnunication, Communication in Business, IELTS) tại YEA học viên được tặng kèm một khoá học Talk Plus. Vậy sự khác nhau giữa khoá học Talk Plus – Tặng kèm này và Talk Plus – Starter là gì?

Talk Plus – Starter Talk Plus – Tặng kèm
Phí 2,990,000đ Tặng kèm miễn phí
Thời lượng 6 tuần 6 tuần
Quyền ưu tiên Không
Điểm tích luỹ Không
Bảo lưu Không
Kích hoạt Tự động Xác nhận