Đã gần hết Quý 2 của năm 2017, bạn đã bắt đầu để sự nghiệp và công việc mình chuyển mình sang trang mới chưa? Nếu chưa hay đang và đã thì chương trình Communication in Business English tại YEA sẽ là bàn đạp vững chắc để sự nghiệp, công việc của bạn lên cao một tập mới. Cùng với ưu đãi hấp dẫn trong Tháng 6:

Đã sẵn sàng? LET’S DO THIS !

Leave a Reply