“Tháng Ba Rực Rỡ” với nhiều ưu đãi tuyệt vời

Start a new month with a new you! Chương trình ưu đãi “THÁNG BA RỰC RỠ” với nội dung như sau:

CHƯƠNG TRÌNH TALK PLUS, PRO TALK

  • Ưu đãi 30% học phí cho học viên ghi danh ngay buổi đầu tới trung tâm.
  • Ưu đãi 20% học phí cho học viên ghi danh trong 7 ngày sau buổi đầu tới trung tâm.
  • Ưu đãi 10% học phí cho học viên ghi danh sau đó, trong thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý: Chấp nhận hình thức đặt cọc, và bắt buộc hoàn tất đóng đủ phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc.

CHƯƠNG TRÌNH 1ON1, BASIC, IELTS, KIDS

  • Ưu đãi 10% cho học viên ghi danh.

Điều khoản & Điều kiện:
Chỉ áp dụng cho học viên mới khi ghi danh.
Thời gian áp dụng từ 5/3 tới 25/3.