Start a new month with a new you! Chương trình ưu đãi “THÁNG BA RỰC RỠ” với nội dung như sau:

CHƯƠNG TRÌNH TALK PLUS, PRO TALK

Lưu ý: Chấp nhận hình thức đặt cọc, và bắt buộc hoàn tất đóng đủ phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc.

CHƯƠNG TRÌNH 1ON1, BASIC, IELTS, KIDS

Điều khoản & Điều kiện:
Chỉ áp dụng cho học viên mới khi ghi danh.
Thời gian áp dụng từ 5/3 tới 25/3.

Leave a Reply