Để theo dõi lịch học mà bạn đã đặt trước đó, hoặc phát sinh vấn đề bận đột xuất mà bạn không thể tham gia lịch học đã đặt. Bạn có thể thao tác theo dõi và huỷ lịch học (trước tối thiểu 2 tiếng kể từ khi bắt đầu buổi học). Hướng dẫn:

  1. Truy cập vào “Trang chủ”.
  2. Bấm vào mục “Book now”
  3. Tiếp tục vào mục “Go to myPlus”.
  4. Theo dõi danh sách lịch học mà bạn đã “book”.
  5. Bấm “Huỷ lịch này” nếu như bạn không thể tham gia.

Xin lưu ý, việc huỷ lịch khi bạn không thể tham gia được rất quan trọng với những học viên khác và với cả chúng tôi. Để có thể tạo điều kiện, sắp xếp lịch học và tối ưu chất lượng từng buổi học cho cộng đồng học viên tại Yaffle English Academy, chính vì vậy có một số chính sách quy định về việc khoá tài khoản nếu như bạn không bấm huỷ lịch đồng thời không tham gia buổi học đó. Theo dõi chính sách cụ thể tại mục “Thông tin”.