Để truy cập vào phần LMS như sau:

  1. Truy cập vào “Trang chủ”.
  2. Bấm vào “Go to myPlus”
  3. Phía dưới danh sách lịch học đã đặt của bạn, khoá học mà bạn đang tham gia được hiển thị, bấm vào để truy cập.
  4. Theo dõi tiến độ cá nhân, bằng thanh “Tiến độ Khoá học”.
  5. Phía dưới mục “Nội dung khoá học” là danh sách nội dung chủ đề hàng tuần, bạn có thể bấm vào để xem chi tiết.
  6. Nội dung tuần sẽ hiển thị các chủ đề trong phần “Bài hoc chủ đề”.
  7. Bấm vào chủ đề để xem chi tiết nội dung.
  8. Bấm “Đánh dấu hoàn tất” khi bạn đã hoàn thành bài học đó, bạn cũng có thể theo dõi tiến độ chủ đề mà bạn đã hoàn tất trong tuần trên thanh “Tiến độ theo chủ đề”.