Thì hiện tại đơn trong Tiếng Anh

Đó là khoảng thời gian vui vẻ học ngữ pháp tiếng Anh và YEA biết rằng bạn rất ham học. Bài viết ngày hôm nay rất quan trọng, sẽ hướng dẫn cho bạn về thì hiện tại đơn trong tiếng Anh.

Hình thái của thì hiên tại đơn

Không giống như những ngôn ngữ khác, hình thái từ của thì hiện tại đơn trong tiếng Anh tương đối dễ vì tất cả những chủ từ đều được chia động từ thường NGOẠI TRỪ chủ từ ngôi thứ ba số ít, động từ sẽ thêm “-s”. Có thể nói rằng, chủ từ “he”, “she” và “it” được chia động từ được thêm “-s” ở cuối. Sẽ dễ hình dung hơn với những ví dụ về chia động từ.

To speak

I speak

You speak

He/she/it speaks

We speak

They speak

To learn

I learn

You learn

He/she/it learns

We learn

They learn

To do

I do

You do

He/she/it does

We do

They do

Bạn có chú ý đến sự khác biệt của động từ “to do” của chủ từ ngôi thứ ba số ít? Thực tế là khi chia động từ của chủ từ ngôi thứ ba số ít, những động từ kết thúc bằng những từ: “-ss”, “-sh”, “-ch”, “-x” và “-o” thì sẽ thêm đuôi “-es” thay vì thêm “-s”

Động từ quan trọng nhất “to be” và “to have” trong tiếng Anh ở thì hiện tại là động từ đặc biệt, nhưng chúng ta cũng cần biết về cách kia của những động từ này.

To be

I am

You are

He/she/it is

We are

They are

To have

I have

You have

He/she/it has

We have

They have

Examples:

You want to learn English.

I listen to the radio. (Động từ “to listen” luôn có giới từ “to” theo sau)

You have a goal: to speak English.

Còn điều gì quan trọng nữa?

Ngoài việc học những khái niệm cơ bản của thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, điều quan trọng cần ghi nhớ là “the” là mạo từ xác định duy nhất và “a” hay “an” nếu đứng trước bởi một từ bắt đầu là nguyên âm, là những mạo từ không xác định.

Examples:

You enjoy the party.

He writes a letter.

She learns English.

You speak English.

You record a song.

We do everything very well.

They like my new car.

I read a novel.

Thực hành…

Chúng ta đã thấy trong bài viết ngày hôm nay, khuôn khổ của thì hiện tại đơn trong tiếng Anh rất dễ và như hầu hết mọi thứ, điều khó nhất chính là đem ra thực hành, đó là lý do bạn nên thực hành nói chuyện với càng nhiều người càng tốt, với những ngữ pháp khác nữa, càng nhiều càng tốt.