Thông báo Nghỉ Lễ 2018

Announcement

Vietnamese King’s Commemoration Day

Liberation Day & Labor Day 2018

Dear all students,

On the occasion of Vietnamese King’s Commemoration Day and Liberation Day & Labor Day 2018, Yaffle English Academy wishes you and your loved ones a happy holiday. Furthermore, we would like to announce that our center is closed for the holiday:

Vietnamese King’s Commemoration Day: Wednesday, April 25th 2018 (fall on Mar 10 Year of the Dog).

  • Classes resume on April 26, 2018.

Liberation Day: Monday April 30, 2018.

Labor Day: Tuesday May 1, 2018.

  • Classes resume on May 2, 2015.

See you all then, thank you for your consideration!

Yaffle English Academy

Thông Báo

 Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018

Giải Phóng Miền Nam & Quốc tế Lao động

Kính gửi: Quý học viên,

Nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Giải Phóng Miền Nam & Quốc tế Lao động 2018. Anh Ngữ Yaffle kính chúc quý học viên một dịp nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và những người bạn yêu thương. Trung tâm xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau:

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Thứ Tư, Ngày 25/4/2018 (nhằm ngày 10 tháng 3 Mậu Tuất)

  • Học viên đi học lại vào ngày 26/04/2018.

Giải Phóng Miền Nam: 30/4/2018.

Quốc tế Lao động: 01/5/2018.

  • Học viên đi học lại vào ngày 02/5/2018.

Xin chân thành cảm ơn!

Yaffle English Academy