Hi Yafflers,

We are coming with the short announcement today, về việc thay đổi khung giờ hoạt động đồng thời cũng là thời khoá biểu mới dành cho chương trình học tại Yaffle English. Các khung giờ mới sẽ được triển khai như sau:

Class AClass BClass CClass DClass E
Start09:0014:0015:4518:0019:45
End10:3015:3017:1519:3021:15

Tiến độ triển khai sẽ tuỳ thuộc vào tình hình hoạt động của từng chi nhánh và chương trình học, vì vậy học viên vui lòng lưu ý theo dõi ở mục Đặt lịch để tránh nhầm lẫn đặc biệt vào khung giờ buổi sáng.

YEA Team
We work hard for any second of yours

Leave a Reply