Thông báo về tính năng kiểm tra nhanh (quick quiz)

Hi Yafflers,

It takes a while that we did no bring a news to y’all. Hôm nay YEA Team xin thông báo tới toàn thể học viên, về việc cập nhật thêm một tính năng nhỏ nhưng hữu ích dành cho học viên để có thể “review” lại nội dung mà mình đã tiếp thu được sau mỗi tuần học.

Tính năng Quick quiz được triển khai trên tính năng LMS trên hệ thống, sau mỗi tuần học theo chủ đề (topic) học viên sẽ thực hiện một bài kiểm tra về từ vựng ngắn bao gồm 10 câu hỏi để có thể tự review lại những kiến thức, từ vựng.

Nhằm mang lại nhiều tiện ích giúp cho việc học và cải thiện Tiếng Anh của học viên một cách nhanh và chất lượng nhất có thể, sắp tới YEA Team sẽ ra mắt nhiều tính năng hỗ trợ đặc biệt và sản phẩm khoá học đánh và trọng tâm nhu cầu của phần lớn học viên. Cùng chờ xem…

YEA Team
We work hard for any second of yours!